Skip to Content

Upgrade Estate helpt kwetsbare studenten via hulpfonds “Upgrade Solidarity”

Het Gentse Upgrade Estate is gespecialiseerd in huisvesting voor studenten (Upkot) en young professionals (Upliving). Met meer dan 2000 student-huurders verspreid over 7 steden initieert Upgrade Estate een hulpfonds “Upgrade Solidarity” om kwetsbare studenten extra financiële steun te bieden.

Hulpfonds

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Voorafgaand aan de steunoproep van de overheid, heeft Upgrade Estate al actie ondernomen door 6 weken verbruik kwijt te schelden bij alle Upkot-huurders. Het kwijtgescholden bedrag varieërt tussen de 75 en 90 euro per kot (totale waarde van 300 000 euro).  Voor een groep van financieel kwetsbare student-huurders geeft Upgrade Estate echter een extra blijk van solidariteit. Als tweede maatregel deed Upgrade Estate een shout-out naar alle investeerders en eigen medewerkers om het verschil te maken. Via het hulpfonds “Upgrade Solidarity” wil Upkot studenten helpen die in financiële moeilijkheden gekomen zijn door de coronacrisis. Zo kunnen studenten die aan de voorwaarden voldoen een financiële tussenkomst per dag krijgen.

Gehanteerde criteria om een beroep te doen op de extra financiële steun zijn o.a. ouders die technisch werkloos zijn en loonverlies lijden, studenten die gebruik maken van een studietoelage of die zelf hun kot betalen waarvan hun vaste job werd onderbroken. Een dedicated Upgrade Estate-team ontfermt zich over de opvolging van alle dossiers.

Omdat Upgrade Estate duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde hoog in het vaandel draagt, heeft ze besloten van 'Upgrade Solidarity' een blijvend hulpfonds te maken. In tegenstelling tot andere spelers in de studentenhuisvesting, kozen ze niet voor een uitzonderlijke & eenmalige maatregel, maar een langetermijnaanpak. Upgrade Estate wil hiermee anticiperen op toekomstige crisissen om op een menselijke manier zorgbehoevende studenten te ondersteunen. 

Psychologische bijstand 

Bij Upkot werden de studenten niet verplicht om hun kot te verlaten. Vele studenten verblijven bij hun ouders, maar er is ook een groep studenten die besloten heeft om op kot te blijven omdat ze een familielid hebben met een zwakke gezondheid of omdat ze thuis niet geconcentreerd kunnen studeren. Wie “Upkot” blijft, kan dan ook rekenen op psychologische hulp bij de Upkot coaches in ieder gebouw. Deze coaches hebben een sociaal profiel zoals psychologen, pedagogen en sociale werkers. Studenten kunnen het hele jaar door op de bijstand van deze mensen rekenen, ook vandaag, als de verveling toeslaat of als ze het even moeilijk hebben. De coaches organiseren nu tal van online initiatieven & zorgen er daarnaast voor dat de hygiënische maatregelen ook “Upkot” nageleefd worden.

“Dit is een situatie die vraagt om solidariteit. Wij dragen graag ons steentje bij tijdens deze sombere dagen en willen hiermee gemoedsrust bieden aan onze meest kwetsbare huurders”, aldus Nele Van Damme, co-CEO Upgrade Estate.

Contacteer ons
Over Walkie Talkie

Walkie Talkie is a leading full-service PR & influencer marketing agency. Our extensive network & experience help brands generate the right attention, better reach and more relevancy. Not just another press release or mailing but connecting the right plugs between brands, media, influencers & consumer culture. 

Walkie Talkie
Sint-Pietersnieuwstraat 142a B-9000 Gent, Belgium