Netwerk Duurzame Mobiliteit spoort in juni aan tot “30 dagen minder wagen”

Netwerk Duurzame Mobiliteit spoort in juni aan tot “30 dagen minder wagen”

Gezocht: Vlamingen die auto een maand inruilen voor duurzame mobiliteitsoplossingen

Netwerk Duurzame Mobiliteit lanceert met "30 dagen minder wagen" een campagne die Vlamingen oproept om in juni hun auto vrijaf te geven. Deelnemers ontvangen praktische tips, nieuwe routes en handige apps. Het doel: mensen een maand lang aanzetten tot meer duurzame mobiliteitskeuzes. Onderzoek toont namelijk aan dat we een langere periode nodig hebben om gewoontes - zoals autorijden - te doorbreken. 

Je eigen wagen niet gebruiken tijdens de maand juni, lukt jou dat? Dat is de oproep van de campagne die zoveel mogelijk Vlamingen dertig dagen lang wil laten proeven van alternatieven voor hun eigen auto. Of je nu nieuwe fiets- en wandelroutes richting de bakker of het werk wil ontdekken, meer wil besparen op verplaatsingskosten of mee het verschil wil maken voor het milieu: elke reden is goed om je eigen wagen minder te gebruiken. Na je online inschrijving, ontvang je bovendien hapklare info over apps rond deelmobiliteit, prachtige wandelingen in je buurt en tonnen inspiratie voor winkelbezoeken zonder wagen.     

 

Voertuigen staan 95% van de tijd stil

Cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel leren ons dat er op 1 augustus 2021 in België bijna zes miljoen personenwagens waren ingeschreven. De afgelopen tien jaar steeg het aantal wagens jaarlijks gemiddeld met bijna 1%. "Nochtans staan voertuigen 95% van de tijd stil. Nu bezitten veel mensen een auto, terwijl er heel wat voordelen verbonden zijn aan de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit," vertelt Cathy Macharis, professor mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

Als ambassadrice van de campagne nam ze eerder zelf al de proef op de som. Sinds november 2021 zet ze haar elektrische auto aan de kant en merkt ze dat ze minder stress heeft en veel vaker wandelt.  Ze fietst nu naar het werk en gebruikt autodeeloplossingen enkel indien nodig.  ‘We hebben al Autovrije Zondag, maar onderzoek toont aan dat we een langere periode nodig hebben om een gewoonte écht in vraag te stellen en ons leven anders te organiseren. Een leuk extraatje van vaker beroep te doen op alternatieve mobiliteit is dat je bijvoorbeeld ook heerlijke Groene Haltewandelingen tussen stations ontdekt dankzij het systeem van TreinTramBus op de NMBS-website.’

 

Alle dagen minder wagen

Cijfers van het Departement Mobiliteit en Openbare werken tonen aan dat Vlamingen zich gemiddeld 2,4 keer per dag verplaatsen en liefst (65%) met de auto. Opvallend: ook meer dan de helft (52%) van alle "microtrips", verplaatsingen van vijf kilometer of minder, gebeurt met de wagen. Terwijl heel wat ritjes met de auto makkelijk af te leggen zijn te voet of met de fiets. Deze campagne - die ook steun krijgt uit politieke hoek - wil dat cijfer van 52% dan ook graag naar beneden halen. 

“30 dagen minder wagen” wordt enthousiast onthaald door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: "Netwerk Duurzame Mobiliteit zet al hun schouders onder waardevolle initiatieven zoals de Week van de Mobiliteit. Deze nieuwe campagne, waarvan de ervaringen van deelnemers tot nieuwe inzichten kunnen leiden en een versterking van de modal shift, verdient een warm onthaal."

"Deze campagne eindigt officieel eind juni maar idealiter evolueren we naar alle dagen minder wagen", vult Laura Berthoud aan als campagnecoördinator bij Netwerk Duurzame Mobiliteit. "Daarom gaan we de ervaringen van alle deelnemers bevragen. Wij zorgen ervoor dat hun stem met een megafoon bij onze beleidsmakers terecht komt." 

Deelnemers krijgen voor aanvang van de campagne, tijdens en erna een korte survey voorgeschoteld waarin er gepeild wordt naar hun ervaringen. Zeer waardevolle input op basis waarvan er in de nabije toekomst specifieke beleidsaanbevelingen zullen volgen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt voor die adviezen nauw samen met de VUB-onderzoeksgroep Mobilise (deel van het Mobility, Logistics & Automotive Technology Research Centre of MOBI) waar professor Cathy Macharis aan het hoofd staat. Voor “30 dagen minder wagen” krijgt Netwerk Duurzame Mobiliteit de steun van vier mobiliteitspartnersDe Lijn, NMBS, Blue-bike en Cambio.

De campagne “30 dagen minder wagen” vormt de aanloop naar de Week van de Mobiliteit in het najaar, waarbij de leden van het netwerk aandacht vragen voor meer veilige en aangenamere straten, wijken en wegen voor iedereen.

///

Over Netwerk Duurzame Mobiliteit 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Mpact, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging. We verdedigen de gezamenlijke belangen, ondersteunen en vertegenwoordigen de leden, geven richting aan het Vlaams mobiliteitsbeleid en coördineren de samenwerking in campagnes en projecten. Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven, overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en steeds meer mensen #goedopweg zetten en aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes. 

 

 

Over Walkie Talkie

Walkie Talkie is a leading full-service PR & influencer marketing agency. Our extensive network & experience help brands generate the right attention, better reach and more relevancy. Not just another press release or mailing but connecting the right plugs between brands, media, influencers & consumer culture. 

Walkie Talkie
Sint-Pietersnieuwstraat 142a B-9000 Gent, Belgium