621 witte lakens op strand van Zeebrugge symboliseren verdronken migranten

621 witte lakens op strand van Zeebrugge symboliseren verdronken migranten

Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelt Europees migratiebeleid aan de kaak

Liefst 621 zandsculpturen liggen er op het strand in Zeebrugge. Eén voor elke migrant die in het eerste trimester van dit jaar om het leven kwam in de  Middellandse Zee onderweg naar een beter leven in Europa. Een aangrijpend beeld waarmee Vluchtelingenwerk Vlaanderen België en de Europese Unie wil aansporen om met humane en werkbare oplossingen voor mensen op de vlucht te komen. Het huidige migratiebeleid faalt, klinkt het.

Strenge Europese aanpak werkt niet

Een choquerend beeld vanochtend op het Zeebrugse strand: locals en dagtoeristen merkten er honderden zandsculpturen op met menselijke afmetingen van baby’s, kinderen en volwassenen - elk onder een wit strandlaken. Hun geliefkoosde strand had veel weg van een massagraf van aangespoelde lichamen. Op de lakens prijkt een niet mis te verstane boodschap: ‘Searching for a place for your towel? 621 people drowned searching for a place to live.’

De 621 sculpturen staan symbool voor de migranten die in het eerste trimester van 2021 verdronken in de Middellandse Zee. Volgens de meest recente cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is dat aantal ondertussen al gestegen tot 827. Een dramatische evolutie: in heel 2020 lieten 375 mensen het leven tijdens de oversteek naar het Europees vasteland.

Door onder andere het conflict in Gaza, de terugtrekking van de Verenigde Staten en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) uit Afghanistan en de wereldwijde instabiliteit die de coronacrisis veroorzaakt heeft, is er een recordaantal mensen op de vlucht.

Charlotte Vandycke, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: We willen de Belgische politiek en de Europese Unie wakker schudden en tonen dat hun aanpak niet werkt. De hoeksteen van elk asiel- en migratiebeleid bestaat uit het recht om asiel aan te vragen. Met het ontbreken van voldoende legale toegangswegen, hardere buitengrenzen en moeilijker recht op asiel, ligt de nadruk nu op het tegenhouden van mensen. Dat is geen humane oplossing en duwt mensen in de handen van mensensmokkelaars. Met deze actie willen we een schokeffect teweeg brengen en de menselijke tol van het falende migratiebeleid tastbaarder maken.

Nood aan Belgische voortrekkersol

Vluchtelingenwerk Vlaanderen kaart aan dat veel migranten niet voldoen aan de hoge voorwaarden voor een visum, of buiten de criteria vallen voor gezinshereniging. Het merendeel van hen wendt zich vervolgens tot gammele bootjes en mensensmokkelaars om Europa te bereiken. Honderden mensen verdrinken zo elk jaar in de Middellandse Zee. Zij die Europa bereiken, moeten hun reis vaak vroegtijdig beëindigen in vluchtelingenkampen.

Charlotte Vandycke: “Wat we nodig hebben, zijn meer veilige en legale toegangswegen voor mensen met nood aan bescherming. Via een coherent en transparant beleid rond humanitaire visa, een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota en een versoepeling van de procedure en criteria voor gezinshereniging. De Belgische overheid moet een voortrekkersrol opnemen, dat cijfer opkrikken en een meerjarenprogramma uitstippelen dat overeenstemt met de reële noden van mensen op de vlucht.”

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil dat België zijn engagement voor fundamentele mensenrechten concreet maakt. De organisatie reikt zelf alvast twee concrete acties aan. Samen met de ngo 11.11.11 berekende ze een Belgisch groeipad voor een ambitieuzer structureel hervestigingsbeleid om van 1.615 geplande hervestigde vluchtelingen in 2021 naar weldra 3.000 te gaan.

Verder spoort Vluchtelingenwerk Vlaanderen de Belgische regering aan om op de Europese tafel te kloppen voor een hernieuwde collectieve reddingsoperatie op de Middellandse Zee. Het wil dat België hamert op het respecteren van het Safety of Life At Sea-verdrag (SOLAS) door Frontex, het Europees Grenswachtagentschap. De Belgische regering engageert zich hiertoe in het regeerakkoord. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen, klinkt het. 

Over Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich sinds 1987 in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Vandaag zetten we druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. Samen met meer dan 30 lidorganisaties en talloze, gemotiveerde vrijwilligers werken we aan een goede opvang en integratie, zodat iedereen zich thuis kan voelen in België. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Meer info: https://www.vluchtelingenwerk.be/

Contacteer ons
Johannes Huysmans PR contact, Walkie Talkie
Johannes Huysmans PR contact, Walkie Talkie
Over Walkie Talkie

Walkie Talkie is a leading full-service PR & influencer marketing agency. Our extensive network & experience help brands generate the right attention, better reach and more relevancy. Not just another press release or mailing but connecting the right plugs between brands, media, influencers & consumer culture. 

Walkie Talkie
Sint-Pietersnieuwstraat 142a B-9000 Gent, Belgium